Wat is DISC?

Als gecertificeerd Persolog DISC trainers maken wij bij Buro J!K onder andere gebruik van de DISC methode van Persolog. Maar wat is DISC nu eigenlijk voor een instrument?

Met DISC kun je inzicht krijgen in het gedragsprofiel van jezelf en anderen. Waarom je doet wat je doet en waarom het soms moeilijk is om anderen te begrijpen. DISC is gebaseerd op de theorie van Karl Gustav Jung.

Dmv het invullen van een vragenlijst wordt bepaald  welke gedragsstijl(en) jouw voorkeur heeft. Wat wil zeggen, welk gedrag je het makkelijkst afgaat. Wat je automatisch doet.

De letters D-I-S-C staan voor eigenschappen en stuurt aan op een beter begrip van de eigen motivatie en die van anderen. Er bestaat  geen ‘beste’ kleur en iedereen heeft meerdere kleuren in zijn profiel. Het persolog® persoonlijkheidsmodel beschrijft menselijk gedrag op basis van deze vier gedragsstijlen:

Mensen met een directe gedragsstijl (D) zijn gemotiveerd om problemen op te lossen en snel tot resultaat te komen. Kinderen met een directe gedragsstijl (D) zijn extravert, willen graag bepalen, gaan graag de uitdaging aan en zijn competitief ingesteld.

Mensen wiens gedragsstijl gekenmerkt wordt door invloed (I) zijn gemotiveerd om anderen te overtuigen. Zij zijn open en doorgaans optimistisch in hoe zij hun gedachten en gevoelens uitdrukken. Kinderen wiens gedragsstijl gekenmerkt wordt door invloed (I) zijn extravert, werken graag samen en kunnen erg overtuigend zijn.

Mensen met een stabiele gedragsstijl (S) zijn gemotiveerd om een voorspelbare omgeving te creëren. Zij zijn geduldig en kunnen goed luisteren. Kinderen met een stabiele gedragsstijl (S) zijn zorgzame, rustige kinderen die graag met anderen samenwerken. Zijn introvert en houden dingen graag bij het oude vertrouwde.

Mensen met een consciëntieuze gedragsstijl (C) zijn gemotiveerd om hoge normen na te streven. Aangezien deze mensen fouten willen voorkomen hechten zij veel waarde aan details en nauwkeurigheid. Kinderen met een consciëntieuze gedragsstijl (C) zijn introvert, werken graag alleen en kunnen de lat erg hoog leggen voor zichzelf. Stellen veel waarom vragen en zijn perfectionistisch.

Het DISC Kwadrant

DISC kwadrant

© 2008 persolog GmbH

Wat maakt het instrument DISC zo bijzonder?

 • Pragmatisch en praktisch: de vier gedragsstijlen zijn gemakkelijk te begrijpen en te onthouden. Het persolog® persoonlijkheidsmodel kan snel worden toegepast in het dagelijks leven en de methodiek leent zich ertoe om snel op eenvoudige wijze voortgang te boeken.
 • Wetenschappelijk gebaseerd: De persoonlijkheidsvragenlijsten van persolog® zijn gebaseerd op wetenschappelijke modellen en statistisch getoetst op hun betrouwbaarheid en gevalideerd voor het Nederlandse taalgebied.
 • DISC is een neutrale, universele taal van gedrag en behoefte zonder waardeoordeel. Het is een taal welke voor iedereen begrijpelijk is.

Buro J!K maakt gebruik van diverse Persolog DISC Profielen:

 • Basis Gedragsprofiel: beknopte weergave van je gedragskenmerken, persoonlijkheidseigenschappen en huidige gedragseigenschappen.
  Download voorbeeld-PDF »
 • Persoonlijkheidsprofiel: uitgebreide weergave van je gedragspatronen, intenties en drijfveren. Dit profiel kan aangevuld worden met een leiderschapprofiel.
  Download voorbeeld-PDF »
 • Jeugdprofiel: dit profiel helpt je bij het maken van een beroepskeuze en het vergroten van je sociale inzicht in jezelf en in anderen.
  disc-02
 • Passie en Talenttraining Human Dynamics gecombineerd met de DISC methode: begeleiding aan jongeren tbv talentontwikkeling, loopbaanoriëntatie, studie-aanpak, communicatie en samenwerking en ‘leren leren.’
 • J!K Kinderprofiel en gedragsinventarisatielijst: deze profielen zijn ontwikkeld door Buro J!K voor kinderen van 4-12 jaar.
  Kinderprofiel