Missie

Buro J!K coacht op de relatie tussen het kind en de volwassene. Als ouders en professionals het natuurlijk gedrag van kinderen beter begrijpen, wordt een kind behandeld zoals het behandeld wil worden. Een kind kan zich dan tot een evenwichtig en gelukkig mens ontwikkelen. Gelukkige kinderen groeien op tot gelukkige volwassenen. Buro J!K wenst dat elk kind een gelukkig kind kan zijn, soms is daar een beetje hulp bij nodig.

Buro J!K gunt iedereen, dat je van jezelf, jezelf mag zijn.

Een kind ontwikkelt zijn of haar zelfbeeld door te kijken in de spiegel van de omgeving. Die omgeving echter, is sterk geneigd telkens te benadrukken wat je niet goed doet (bv. je bent te druk, praat te veel, je bent besluiteloos). Het natuurlijk gedrag wordt niet begrepen, we veroordelen elkaar daarover.

Dit kan veranderen als jij en het kind weten dat je zo in elkaar zit en dat dit gedrag bij je past. Zo ontstaat wederzijds begrip en het ‘goed of fout’ verdwijnt, het wordt ‘anders’. Je ziet ook de positieve kanten van elk gedrag wat op bepaalde momenten goed van pas kan komen. En voor andere momenten weet je dat je een uitdaging hebt om niet direct te handelen naar je voorkeur.  Het is onze missie om dit te bewerkstelligen.