Trajecten

Buro J!K gebruikt o.a. de DISC methode uit het persolog persoonlijkheidsmodel®. Het is een praktische manier om je persoonlijke en sociale competenties in kaart te brengen. De methode onderscheidt vier stijlen in gedrag. Ze zijn eenvoudig te begrijpen en toepasbaar voor iedereen. Elke gedragsstijl wordt met een kleur aangeduid:

In onze trajecten leer je de gedragsstijlen kennen en je leert er mee om te gaan. Bovendien ontdek je jouw eigen sterkten en valkuilen in de omgang met de ander. Tijdens de sessies krijg je praktische tips en handvaten om te groeien naar een effectieve communicatie met elkaar.

Gezinsbegeleiding

In de gezinsbegeleiding (ook bij samengestelde gezinnen) gaat Buro J!K aan de slag met:

 • J!K vragenlijsten
 • Persolog DISC persoonlijkheidsprofielen
 • 1-op-1 gesprekken
 • Gezinsgesprekken
 • Gesprekken met andere sleutelfiguren rondom een kind zoals bijv. leerkracht, trainer sportclub, pedagogisch medewerker kinderdagverblijf/bso
 • Gesprekken met alleen de ouder(s). Bij Buro J!K is het niet altijd noodzakelijk om het kind mee te nemen naar de gesprekken. De trajecten zijn daarmee niet belastend voor kinderen. Dit wordt veelal als zeer prettig ervaren door ouders.
 • Wij bieden ook Opvoedopstellingen aan. Een opstelling is een manier om dynamieken tussen mensen duidelijk te maken, dus ook binnen je gezin. Een werkvorm gebaseerd op de systeemtheorie. We vertellen je hier graag meer over.
Neem contact op »

Teamtrainingen en Persoonlijke ontwikkeling (een-op-een coaching)

In onze teamtrainingen en persoonlijk ontwikkeltrajecten gebaseerd op de DISC methode, gaat Buro J!K aan de slag met het team of individu met oa:

 • J!K vragenlijsten
 • 1-op-1 gesprekken
 • Persolog DISC persoonlijkheidsprofielen
 • Diverse spelvormen, oefeningen voor teams en individu
 • Case-studie
 • Teamdynamica opdrachten

Cursussen, workshops en presentaties

Buro J!K verzorgt workshops en presentaties voor teams van professionals in Jeugdsectoren. Tevens verzorgt Buro J!K oudercursussen en workshops voor ouders. Denk aan opvoedcursussen, ouderbijeenkomsten op scholen, kinderopvang, hulpverlening, maar ook op symposia voor deze sector.

Maatwerk

Buro J!K is er specifiek voor de relatie tussen kinderen en ouders of professionals. Dat vraagt om een specifieke aanpak. Een aanpak die is toegespitst op de belevingswereld van de kinderen. En tegelijkertijd een aanpak waarvan de inhoud herkenbaar is voor de ouders en professionals (praktijksituaties en suggesties). Buro J!K ontwikkelde daarom, gebaseerd op de DISC methode, nieuwe en unieke methodes. Zij spelen feilloos in op wat relevant is voor beiden. De training en coaching is steeds maatwerk. Afhankelijk van de omgeving van de deelnemers, hun wensen en de vraagstukken wordt de inhoud en aanpak vastgesteld. We maken samen afspraken en stellen een plan op.

Invloed op het systeem

Juist wanneer het ‘hele systeem’, dat wil zeggen de omgeving van het kind, bekend raakt met deze benadering (bv. ouders en de leerkracht), zal het een zichzelf versterkend effect hebben. Voor de professionals is het uitermate effectief om als team deel te nemen aan de training. Iedereen spreekt dezelfde taal, houdt rekening met elkaar en houdt elkaar scherp. Deze synergetische werking geeft een positieve impuls aan het functioneren en de vitaliteit van een team van professionals of in een gezin.

Resultaat

De methode van Buro J!K is praktisch en daarom boek je snel resultaat.

Ouders en professionals

 • Je begrijpt jezelf beter, houdt rekening met voorkeuren van de ander
 • Je kent je sterke kanten en je valkuilen en kunt daar rekening mee houden in de omgang met de ander
 • Je leert de vertaalslag te maken van de DISC theorie naar de praktijk van alledag zodat je het direct kunt toepassen in de praktijk.
 • Het contact met het kind wordt gemakkelijker omdat je a.h.w. een handleiding krijgt voor de juiste aanpak in de omgang en opvoeding van het kind
 • Je voelt je sterk en profiteert van meer vitaliteit, immers gaat er geen energie meer verloren in frustratie en gevoelens van onmachtI
 • In korte tijd kun je vele successen boeken

Tevreden kinderen en jongeren

 • Je wordt begrepen en kunt zijn wie je bent
 • Je wordt benaderd op een manier die bij je past
Neem contact op »