“Ik wil informatie die me een overzicht geeft van wat ik ermee kan.”

Buro J!K is er voor advies, begeleiding en training voor volwassenen in relatie tot het kind. We werken met de praktische en gevalideerde DISC methode. Door middel van het invullen van een vragenlijst wordt er een profielschets gemaakt dat inzicht geeft in het voorkeursgedrag van een persoon. Zo krijg je zicht in je eigen kwaliteiten en leerpunten. Het advies, begeleiding of de training geeft vervolgens inzicht in het gedrag van anderen en hoe je daar effectief mee om kan gaan zodat situaties niet op conflicten uitlopen.

Hierdoor krijg je:

  • betere communicatie, je spreekt iemand aan in zijn eigen ’taal’
  • betere resultaten,  je gebruikt elkaars sterke kanten waardoor er een synergie ontstaat
  • je herkent je valkuilen, doordat je weet waar je leerpunten zitten kan je gericht aan de slag
  • praktische handvaten in de omgang met de ander, je kan het direct toepassen.

Het belang voor het kind is dat opvoeders en professionals begrijpen wat voor natuurlijk gedrag bij het kind hoort en ze daardoor gericht kunnen helpen om ontwikkelpunten te verbeteren. Het kind wordt niet meer afgekeurd om onbegrepen gedrag, maar gestimuleerd om hun sterke punten in te zetten bij het ontwikkelen van hun leerdoelen.

Meer informatie vind je op deze site.